Felvételi

Felvételi

A Bornemisza Péter Gimnázium felvételt hirdet az általános iskola 1. évfolyamára.

A Hit Gyülekezete által fenntartott Bornemisza Péter Gimnázium felvételt hirdet általános iskola 1. évfolyamára.

A jelentkezés módja

Jelentkezés módja: 2023. február 6-ig az iskola által kiadott jelentkezési lapon. a jelentkezési lapot az iskola székhelyére kell eljuttatni (Budapest, 1107 Száva u. 1.).
A jelentkezési lapot az iskola titkárságain (Budapest X. kerület Száva u. 1. vagy Budapest XVI. kerület Újszász u. 45/B) lehet kapni (email: bpg@bpg.hu), illetve letölthető az intézmény honlapjáról (www.bpg.hu, Felvétel menüpont, 1. évfolyam almenüpont).

Motivációs beszélgetés és a sportiskolai tagozat alkalmassági vizsgájának időpontja:
2023. február 13-15. Száva utcai székhely (az iskola írásos értesítése alapján)
2023. február 20-24. Újszász utcai telephely (az iskola írásos értesítése alapján)
(Ha a szülők nem beszélnek magyarul, akkor tolmács jelenlétét a szülők biztosítják.)

Tájékoztató a tagozatokról
Tagozatok: Jelentkezni általános, nyelvi vagy sportiskolai tagozatra lehet. Általános tagozat a Száva utcai székhelyen és az Újszász utcai telephelyen is indul, sportiskolai tagozat és nyelvi tagozat csak az Újszász utcai telephelyen indul. Az általános iskolai képzés mellett tanulóink – a későbbiekben külön jelentkezés és felvétel esetén – alapfokú művészetoktatási intézményegységünkben zenei tanulmányokat is folytathatnak (billentyűs, vonós és fafúvós tanszakokon). A zeneiskolai oktatás az Újszász utcai iskolában folyik.

Általános tagozat –Újszász utca, Száva utca
Az általános iskolai képzés általános tagozatának tantervei a nemzeti alaptanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás és emelt óraszámban angol oktatás is van.

Nyelvi tagozat – Újszász utca
Az angol nyelvet az első évfolyamtól magasabb óraszámban, emelt szinten oktatjuk.
Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van.

Sportiskolai tagozat – Újszász utca
Az általános iskolai képzés keretein belül működő sportiskolai tagozat tantervei a nemzeti alaptantervre épülő sportiskolai kerettanterv alapján készültek. Minden évfolyamon heti két órában bibliaismeret oktatás is van.
A sportiskolai tagozat testnevelés órái az első négy évben sokoldalú képességfejlesztést biztosítanak a gyerekeknek. Az alsó tagozat végére eljutnak az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő sportág megválasztásáig.
A sporttagozatra felvételt nyert gyermekek (ehhez az alkalmassági vizsgán kell megfelelni) a testnevelés órák mellett, sporttevékenységüket az iskolával szerződésben álló Szent Pál Akadémia HSE szakosztályainak sportfoglalkozásain, vagy más az iskolával szerződő sportegyesületben kezdhetik el.

Döntés a felvételről
Általános és nyelvi tagozaton a felvételről az iskola a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt. Sportiskolai tagozaton a felvételről az iskola az alkalmassági vizsga eredménye, a motivációs beszélgetés és az iskolaérettség alapján dönt.

A motivációs beszélgetés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) a) pontja alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás és világnézet elfogadását, beleértve valláserkölcsi feltételeket is. Ennek fennállásáról a jelentkezési lap mellett az ún. motivációs beszélgetésen győződünk meg.
A motivációs beszélgetés annak megítélésére szolgál, hogy a jelentkező, illetve családja az iskola tanulóira vonatkozóan a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott hitéleti és szellemi-erkölcsi előírásokat mennyiben kívánja illetve képes megtartani. A felvételről vagy az elutasításról ezt is figyelembe véve dönt az intézmény. Amennyiben a gyermek rendelkezik Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakvéleménnyel, abban az esetben kérjük, hogy a jelentkezési lappal együtt azt is juttassák el Iskolánkba.

Alkalmassági vizsga a sporttagozatra jelentkezőknek
Az alkalmassági vizsgán általános mozgáskoordinációt (szertorna), labdás koordinációt és játék agilitást mérő (labdarúgás) feladatokat végeznek a gyerekek.

Előnyben részesítés
A felvételnél azonos eredmény esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, ezt követően azt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található. Más sajátos helyzetet nem veszünk figyelembe. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a felvételről való döntésnél figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell.

Tájékoztatás
Az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete Egyház. Az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény. Az iskola tanulóira a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban magatartásbeli, hitéleti és szellemi - erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Az iskola az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével a tanulókkal és a gondviselőkkel szerződést köt.
A szerződés elfogadása feltétele a tanulói jogviszony létesítésének.

Az iskola OM azonosító kódszáma: 035101

Felvételi tájékoztató

jelentkezési lap

HÍREK

On-line ebédbefizetés
Közérdekű
On-line ebédbefizetés

Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket
Környezetvédelem
Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket

162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.