Tájékoztató a Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatáról

Tájékoztató a Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatáról

A technikai információk előtt - kedvcsinálónak – álljon itt néhány visszajelzés egykori tanulóinktól, akiknek az életében az érettségi bizonyítvány megszerzése jelentős változást hozott:

"Sokszor nehéz volt ennyi idősen a tanulás, de mégis szerettem. Gyorsan eltelt a négy év. Hiányozni fog." (SZPA-ra felvételt nyert középkorú férfi)

"Most volt az államvizsgám, sikeresen államvizsgát tettem! Nagy szeretettel gondolok az iskolára, tanáraimra és az ott eltöltött évekre, sajnos nagyon gyorsan eltelt! (felsőoktatási szakképzést végzett, jogi egyetemre felvételt nyert fiatalember)

"Egész életemben azt mondták, soha nem lesz érettségi bizonyítványom. Most a kezemben tartom! Számomra ez egy csoda." (korábban tanulási nehézségekkel küzdő fiatal hölgy)

"Leérettségiztem, megcsináltam! Köszönöm mindenkinek, akik szóval, tettel segítettek!" (mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő, saját vállalkozást működtető fiatal hölgy)

"Köszönjük a sok-sok befektetést, a buzdításokat, ami nélkül nem ment volna így..." (középkorú, több gyermeket nevelő házaspár)

"Köszönöm a végtelen türelmet, a szeretetet, a sok tanulási segédanyagot és a sok nevetést! Hálás vagyok tanáraimért és az osztályomért, akikkel öröm volt ez az időszak!" (sikeresen érettségiző fiatal hölgy)

Jelentkezés személyesen:

Időpont: 2023. szeptember 4., hétfő, 15:00 - 19:00
Helyszín: Bornemisza Péter Gimnázium, 1107 Budapest, Száva utca 1.
Szükséges: személyes okmányok, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

Jelentkezés postai úton:

Az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lap kitöltött és aláírt példányának, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának beküldésével. A jelentkezési lap elérhető a tájékoztató utáni csatolt dokumentumot megnyitva.
Levelezési cím: Bornemisza Péter Gimnázium, 1107 Budapest, Száva utca 1.
Beérkezési határidő: 2023. szeptember 4.

Jelentkezés elektronikus levélben:

Az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lap kitöltött és aláírt példányát, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt kérjük beszkennelve elküldeni, a megadott email-címre. A jelentkezési lap elérhető a tájékoztató utáni csatolt dokumentumot megnyitva.
Cím: bpg@bpg.hu
Beérkezési határidő: 2023. szeptember 4.

Elérhetőségeink:

BPG: tel. : +36-1-431-0267, email: bpg@bpg.hu
Tagozatvezető: Turóczi Gábor tel.: +36-1-431-0267/207. email: gturoczi@bpg.hu
Tagozatvezető helyettes: Dormán Judit tel.: +36-1-431-0267/215. email: jdorman@bpg.hu

Tájékoztatás a képzésről
A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán levelező képzést folytatunk. A levelező munkarend szerint havonként egy hétvégén tartunk konzultációs órákat, péntek délután és szombaton délelőtt. Tanévenként 10 (végzős évfolyamnak 9) konzultációt szervezünk. A felnőttoktatási képzésre jelentkező tanulókat négy év alatt készítjük fel az érettségi vizsgára. Korábbi középiskolai tanulmányok - szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola - beszámításával a tanulmányi idő lecsökkenthető, így az érettségi akár 3 év alatt is megszerezhető.  A korábbi tanulmányok beszámítását, az új jelentkezők évfolyamba sorolását a jelentkező által bemutatott középiskolai bizonyítvány(ok) alapján tudjuk mérlegelni.

A vizsgák szervezése
A felnőttoktatási tagozaton tanulóink írásbeli, szóbeli-, vagy gyakorlati vizsgákon adnak számot tudásukról, félévkor és a tanév végén. A vizsgák módjáról és időpontjáról, a beadandó feladatok ütemezéséről az első konzultáción kapnak tájékoztatást a tanulók. A konzultációk várható időpontjait beiratkozáskor hirdetjük a tanulóknak, valamint nyilvánosságra hozzuk a gimnázium honlapján is.

Tankönyvek, taneszközök
Az egyes tantárgyakhoz szükséges taneszközökről, tankönyvekről az első konzultáción adnak tájékoztatást a tantárgyat tanító szaktanárok. Kötelező tankönyvcsomagunk nincs. Az ajánlott tankönyveket a tanulóknak kell beszerezni az ismert tankönyvboltokból, emellett – korlátozott számban – kölcsönözhetők az iskola könyvtárából.

Csatolmány: Jelentkezési lap

Sikeres tanévet kívánunk!
BPG, felnőttoktatás


HÍREK

On-line ebédbefizetés
Közérdekű
On-line ebédbefizetés

Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket
Környezetvédelem
Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket

162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.