Családok ügyintézésének egyszerűsítése

Családok ügyintézésének egyszerűsítése

Kedves Szülők és Diákok!

2023. szeptember 1-től a diákigazolványok használatával kapcsolatos rendelkezések a következőképpen változnak „a családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos törvény és kormányrendeleti csomag” szerint.

Hatósági és egyéb ügyekben:

 • a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető (a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti),
 • a 16. életévüket betöltött tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható (ez utóbbit az az oktatási intézmény állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll).
 • Az oktatási igazolványokról szóló, jelenleg is hatályos rendelet szerint a 16. életévüket éppen betöltő tanulók diákigazolványa matrica nélkül érvényes azon tanévet követő október 31-ig, amelyik tanévben a 16. életévüket betöltik. Tehát akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 16. életévüket, azoknak először 2023. november 1-én lenne szüksége érvényesítő matricára.

ENNEK LÉNYEGES MÓDOSÍTÁSA MINDEN ÉRINTETT TÖRVÉNY és KORMÁNYRENDELET SZERINT:

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos kormányrendeleti csomag azonban a 16. életévet betöltött tanuló esetében már a 16. életév betöltését követő tanév elejétől érvényesített diákigazolványt kér a szolgáltatásra való jogosultságok igazolásaként.
Tehát aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 16. életévét, annak 2023. szeptember 1-től kell matricával érvényesíteni a diákigazolványát.
Az iskolát váltó tanulók, amennyiben a korábbi intézményben nem kaptak érvényesítő matricát, azok
- vagy az új intézményben kiállított és érvényesítő matricával ellátott diákigazolvánnyal,
- vagy az új intézményben elindított diákigazolvány-igénylést követően kapott diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolással igényelhetik a szolgáltatásokat.

Az iskolalátogatási igazolás, tanulói jogviszony-igazolás a következőkben felsorolt ügyekben kivezetésre kerül.

Ennek következménye, hogy továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő tanulók részére kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan tanulónak, aki az alább felsorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

A családok egyszerűsített ügyintézésében érintett törvények

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

 • 46/A. § (1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végégig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a szülőtől, törvényes képviselőtől vagy a tanulótól nem kérhető.
 • (2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszony – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása

 • 43/A (1) A hallgatói jogviszony – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

- A szociális adóról szóló 2018. évi LII. törvény 31. §-a (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

- A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 56/A. §-a (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

- A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (2023. szeptember 1-tőll hatályos) módosítása

A családok egyszerűsített ügyintézésében érintett kormányrendeletek:

- A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

 • 65. § (1) pontja szerint: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem.
 • 69. § szerint: A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem.
 • 124.§ (1) pontja szerint: A fiatal felnőtt utógondozói ellátására irányuló kérelem.

- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

 • 7. § (1) A családtámogatási kifizetőhely a tanulói jogviszony fennállásának igazolásáról augusztus 31-éig küld tájékoztatást a jogosultaknak. Az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) szeptember 30-áig kell benyújtani a családtámogatási kifizetőhelyhez.

- A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV.23.) Kormányrendelet (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása.

 • 64. § (1): Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtásáról.
 • 65. § (1): A kormánytisztviselő részére gyermeknevelési támogatás iránti kérelem benyújtásáról.

- Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet (2023. szeptember 1-től hatályos) módosítása

 • 177/B. § (6) Az árvák ösztöndíjának folyósításáról.

Fenti tájékoztatást az Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartó Központ által a „Családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos, diákigazolványokat érintő rendelkezésekről szóló tájékoztatása alapján küldjük Önöknek.

Budapest, 2023. július

Horváth András
igazgató


HÍREK

On-line ebédbefizetés
Közérdekű
On-line ebédbefizetés

Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket
Környezetvédelem
Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket

162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.