Gimnáziumi beiratkozás tájékoztató

Gimnáziumi beiratkozás tájékoztató

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Bornemisza Péter Gimnázium kilencedik évfolyamára történő beiratkozásról. A beiratkozásra 2023. június 23-án (pénteken) 09.00-17.00 óráig kerül sor az iskola székhelyén. Címünk: 1107 Budapest, Száva utca 1. Az ügyintézés gyorsítása végett megküldjük Önöknek az előre kitölthető beiratkozási lapot.

Kérjük Önöket, hogy, a beiratkozási lap kitöltése után

 • amennyiben van mód az otthoni nyomtatásra, a kinyomtatott beiratkozási lapot előre töltsék ki és hozzák magukkal a beiratkozásra.
 • ha nincs mód az otthoni nyomtatásra, de elektronikusan ki tudják tölteni a mellékelt beiratkozási lapot, akkor kérjük Önöket, hogy ezt tegyék meg és küldjék vissza elektronikusan az iskola email címére (beiratkozas@bpg.hu) legkésőbb 2023. június 22. csütörtökig, hogy azt előkészíthessük a beiratkozáskor történő személyes aláírásra; (a beiratkozás napján már ne küldjenek dokumentumot, mert azt nem tudjuk kinyomtatni).
 • amennyiben az első két lehetőség egyike sem megoldható, akkor a beiratkozáskor Önök hagyományos módon az intézményben tölthetik ki a nyomtatványt.

A dokumentumok kitöltésén túl a gimnázium kilencedik évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: (a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében):

 • a tanuló személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • tanuló általános iskolai bizonyítványa,
 • a tanuló születési anyakönyvi kivonata,
 • a tanuló személyi igazolványa,
 • a tanuló TAJ kártyája,
 • a tanuló oktatási azonosító száma.

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 • mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);(A jelen lévő szülő bemutathatja a jelen nem lévő szülő igazolványát másolatban vagy a telefonja segítségével lefotózva is)
 • mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa; (A jelen lévő szülő bemutathatja a jelen nem lévő szülő igazolványát másolatban vagy a telefonja segítségével lefotózva is)
 • amennyiben a tanuló gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
 • ha a szülők a tanuló után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;
 • ha a szülők három vagy több gyermeket nevelnek, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges az Államkincstár által kiállított igazolás („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen a Magyar Államkincstártól szerezhetnek be a cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu email címen;
 • ha a tanuló nem magyar állampolgár, akkor  vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedélyt Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
 • ha a tanuló nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Kérem, hogy a tanulót az egyik szülő kísérje el a beiratkozásra.
Tájékoztatom Önöket, hogy a beiratkozás egyben nyilatkozattételt is jelent arról, hogy a gyermekük számára felajánlott felvételt iskolánkba elfogadják-e.
Amennyiben a fent jelölt napon iskolánkba gyermeküket nem íratják be, azt nemleges nyilatkozatként értelmezzük, úgy, hogy nem kívánnak élni a tanuló számára felkínált felvétel lehetőségével.

Tisztelettel:
Horváth András
igazgató


HÍREK

On-line ebédbefizetés
Közérdekű
On-line ebédbefizetés

Ide kattintva érhetők el az internetes ebédbefizetés oldalai.

Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket
Környezetvédelem
Átadták a 2022/2023. tanévtől érvényes Ökoiskola címeket

162 iskola vehetett át Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Agrárminisztérium rendezvény, 2022. március 26-án.